08 februari 2016

Laatste nieuws...

24 januari 2016

Alhoewel het vroegere artikel 577-8, § 4, 1°lid, in het B.W. door de wetgever bij wet van 02.06.2010 werd opgeheven, blijft het niettemin, maar dan ruimer omschreven, de taak

24 januari 2016

Een presentie- of aanwezigheidslijst zal worden aangelegd voor de aanvang van de vergadering door de syndicus die een algemene vergadering samenroept. In dit kort artikel

24 januari 2016

De algemene vergadering neemt als een verplichtend en beraadslagend orgaan van de Vereniging van Mede-eigenaars binnen het kader van zijn bevoegdheden heel wat beslissingen. De

Kort bericht...

26 januari 2016

Als hoogste orgaan van de rechtspersoon, de vereniging van mede-eigenaars, is het aan de algemene vergadering om beslissingen aangaande het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten te nemen. Naast haar wettelijke...

Schrijf je hier in op onze gratis e-NEWS!

PEILING

 
Moet volgens U het syndicusloon aangepast en verhoogd worden met 25% ?

Pagina's

leftAlle informatie voor de appartementsmede-eigenaar!
 

e-NEWS

Schrijf je hier in op onze gratis e-NEWS!

SOCIALE MEDIA